O nas

Misja:


Misją naszego przedszkola jest stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom, w którym będą się czuły bezpiecznie, wyjątkowo i szczęśliwie.


Wizja:


Nasze przedszkole stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju. Ukierunkowuje i wspomaga rozwój dzieci, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.

Placówka gwarantuje ciekawy program edukacyjno–wychowawczy, rozszerzony o sztuki artystyczne, dzięki któremu nasze dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności, pozwalające sprostać wymaganiom, stawianym w szkole i dorosłym życiu. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia dzieciom opiekę oraz dba o bezpieczeństwo psychiczne, emocjonalne i fizyczne. Nasi nauczyciele gwarantują wysokiej jakości edukację, opiekę i wychowanie w atmosferze szacunku, akceptacji i tolerancji, zgodnie z obowiązującymi standardami, określanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wszyscy pracownicy przedszkola dbają o dobre samopoczucie dzieci, wzmacniają poczucie ich wartości i uczą szacunku do innych. Uświadamiają dzieciom ich niepowtarzalność i wyjątkowość, inspirują do samodzielnego działania, poznawania świata i nabywania doświadczeń. Przedszkolaki uczą się u nas kulturalnego zachowania, uprzejmości, szacunku wobec siebie, dzielenia się z innymi i samodzielności.

Charakterystyka przedszkola


Przedszkole Niepubliczne Żyrafki o profilu artystycznym w Warszawie powstało w sierpniu 2012 roku. Przedszkole zlokalizowane jest na terenie Dzielnicy Bemowo na Osiedlu Olszyna. Mieści się na parterze budynku mieszkalnego, wewnątrz strzeżonego osiedla mieszkaniowego Olszyna, z dala od ruchliwych ulic i miejskiego hałasu. W sąsiedztwie osiedla znajduje się duży park miejski Fort Bema z jednym z największych placów zabaw dla dzieci w stolicy oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji Bemowo. Przedszkole przyjęło profil artystyczny, w ramach którego prowadzone są regularnie warsztaty teatralne, warsztaty plastyczno-techniczne, zajęcia taneczno-rytmiczne oraz grupowe zajęcia logopedyczne. Ponadto dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z języka angielskiego. W przedszkolu funkcjonuje 1 oddział dziecięcy. Praca dydaktyczno-wychowawcza planowana jest zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Ciekawy program edukacyjno-wychowawczy pozwala naszym dzieciom zdobywać wiedzę oraz umiejętności, pozwalające sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Organizowane są też teatrzyki i imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców, bądź członków rodzin naszych wychowanków. Przedszkolakom zapewniamy także spotkania z ciekawymi ludźmi oraz atrakcyjne wycieczki wyjazdowe. Atutem placówki jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dbająca o wszechstronny rozwój dzieci, prowadząca atrakcyjne zajęcia w oparciu o nowoczesne metody edukacyjno- wychowawcze. Nasi nauczyciele przygotowują wychowanków do udziału w różnych konkursach i przeglądach, organizują uroczystości przedszkolne na wysokim poziomie. Wyróżnikiem przedszkola jest bardzo dobra współpraca z rodzicami naszych przedszkolaków i podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz dzieci i dla dobra środowiska lokalnego.

PROMOCJA PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU I WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI

Cele działań promocyjnych są spójne z celami placówki – zapewnienie wszechstronnego rozwoju wychowankom, a  przy okazji zbudowanie i wzmocnienie pozytywnego wizerunku przedszkola.
zobacz więcej


POPRAWA I MODERNIZACJA BAZY PRZEDSZKOLA

W tworzeniu dobrego wizerunku placówki i warunków do pracy z dziećmi sprzyja odpowiednia baza i wyposażenie, Najbliższe lata będą poświęcone trosce o utrzymanie placówki w odpowiednim stanie technicznym, uzupełnianie wyposażenia placówki w ciekawe pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty edukacyjne oraz sprzęt audiowizualny.


DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ

  1. Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami.
  2. Koncepcja uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.
  3. Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.
  4. Zmiany w tekście są nanoszone przy udziale całego grona pedagogicznego i po akceptacji rodziców.
  5. Raz w roku jest podejmowana dyskusja w celu ewentualnych poprawek.

Sprawdź nasze najżyrafniejsze nowości!

Zostaw swój e-mail, a otrzymasz informację o aktualnych atrakcjach i zajęciach w naszym Przedszkolu

zyrafki-pop-up-zdj

Zapis na listę zakończony powodzeniem.