ZAPA ANNA SIKORA-PRZEDSZKOLE ŻYRAFKI uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Żyrafki XXI wieku. Rozwój edukacji przedszkolnej Niepublicznego Przedszkola Żyrafki w Warszawie”.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu w Warszawie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez realizację do 09.2023 r. programu wsparcia na rzecz Przedszkola Niepublicznego Żyrafki – oddział przy ul. Inflanckiej 11 w Warszawie, obejmującego: utworzenie nowych 5 miejsc edukacji przedszkolnej, realizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu realizowane będą: • dodatkowe zajęcia (indywidualne i grupowe) dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami, • szkolenia dla nauczycieli, • doposażenie sali SI oraz placu zabaw do potrzeb dzieci z deficytami w zakresie integracji sensorycznej.

Wartość projektu: 517 162,80 zł
Wysokość dofinansowania: 413 194,80 zł
Termin realizacji projektu: 01.04.2022-30.09.2023

Zobacz, co nowego u nas


Wyróżnikiem przedszkola jest bardzo dobra współpraca z rodzicami naszych przedszkolaków i podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz dzieci i dla dobra środowiska lokalnego. Formy współpracy z rodzicami to m.in.:


Przedszkole Niepubliczne Żyrafki przy ul. Inflanckiej 11 powstało w kwietniu 2017 roku. Przedszkole zlokalizowane jest na terenie Dzielnicy Śródmieście, w pobliżu stacji Warszawa – Gdańska. Punkt ten jest doskonale skomunikowany z całym miastem poprzez linie: metra, tramwajową, autobusową oraz kolejową. Bardzo blisko przedszkola jest skwer z placem zabaw dla dzieci, a także parki. Przedszkole mieści się na parterze nowoczesnego budynku biznesowego.


PROMOCJA !

dla dzieci w Przedszkolu Żyrafki


Pobyt całodzienny

  7:00-17:30

Wszystkie usługi w cenie
(+ pełne wyżywienie)

1500 zł/miesiąc
Pobyt na pół dnia

  7:00-13:00

Wszystkie usługi w cenie
(+ śniadanie i obiad dwudaniowy)

1300 zł/miesiąc+48 572 210 712

Nasza kadra


Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia dzieciom opiekę oraz dba o bezpieczeństwo psychiczne, emocjonalne i fizyczne. Nasi nauczyciele gwarantują wysokiej jakości edukację, opiekę i wychowanie w atmosferze szacunku, akceptacji i tolerancji, zgodnie z obowiązującymi standardami, określanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wszyscy pracownicy przedszkola dbają o dobre samopoczucie dzieci, wzmacniają poczucie ich wartości i uczą szacunku do innych. Uświadamiają dzieciom ich niepowtarzalność i wyjątkowość, inspirują do samodzielnego działania, poznawania świata i nabywania doświadczeń. Przedszkolaki uczą się u nas kulturalnego zachowania, uprzejmości, szacunku wobec siebie, dzielenia się z innymi i samodzielności.


Kontakt


ul. Inflancka 11 lok. 4
00-189 Warszawa
Tel. 572 210 712
kontakt@zyrafki-bemowo.edu.pl


Sprawdź nasze najżyrafniejsze nowości!

Zostaw swój e-mail, a otrzymasz informację o aktualnych atrakcjach i zajęciach w naszym Przedszkolu

zyrafki-pop-up-zdj

Zapis na listę zakończony powodzeniem.

Sprawdź nasze najżyrafniejsze nowości!

Zostaw swój e-mail, a otrzymasz informację o aktualnych atrakcjach i zajęciach w naszym Przedszkolu

zyrafki-pop-up-zdj

Zapis na listę zakończony powodzeniem.