ZAPA ANNA SIKORA-PRZEDSZKOLE ŻYRAFKI uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Żyrafki XXI wieku. Rozwój edukacji przedszkolnej Niepublicznego Przedszkola Żyrafki w Warszawie”.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu w Warszawie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez realizację do 09.2023 r. programu wsparcia na rzecz Przedszkola Niepublicznego Żyrafki – oddział przy ul. Inflanckiej 11 w Warszawie, obejmującego: utworzenie nowych 5 miejsc edukacji przedszkolnej, realizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu realizowane będą: • dodatkowe zajęcia (indywidualne i grupowe) dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami, • szkolenia dla nauczycieli, • doposażenie sali SI oraz placu zabaw do potrzeb dzieci z deficytami w zakresie integracji sensorycznej.

Wartość projektu: 517 162,80 zł
Wysokość dofinansowania: 413 194,80 zł
Termin realizacji projektu: 01.04.2022-30.09.2023

Zobacz, co nowego u nas


O nas


Zapewniamy dzieciom profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie w atmosferze szacunku, akceptacji i tolerancji. Gwarantujemy ciekawy program edukacyjno - artystyczny, dzięki któremu nasze dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.


+48 690 494 795

Nasza kadra


Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli, którzy swoją pracę opierają na doświadczeniu prywatnym i zawodowym. Są to ludzie otwarci na świat, tworzą przyjazną, rodzinną atmosferę, a swoje zaangażowanie wyrażają na wiele sposobów widocznych dla dzieci i ich Rodziców.


NOWOŚĆ! Żyrafki także dla najmłodszych – zapraszamy dzieci w wieku od 2 lat do naszego nowego punktu przedszkolnego mieszczącego się w budynku Przedszkola

Punkt Przedszkolny
„Nasze Dzieci”


Jest to przede wszystkim alternatywa dla Rodziców, którzy są w domu i nie chcą posyłać swojego dziecka na cały dzień do przedszkola a jednocześnie chcą, by miało kontakt z rówieśnikami, rozwijało się społecznie lub w przyszłości było przygotowane do „prawdziwego” przedszkola, Jest to najlepsze rozwiązanie do wprowadzenia dziecka w świat przedszkolny małymi krokami i idealne wyjście dla Mam, które są w domu, bo dzieci są poza domem tylko 4 godziny.
Pobyt dziecka nie musi być tak długi, aby w pełni realizować edukacje przedszkolną. Każdy punkt przedszkolny jest zarejestrowany przez MEN i realizuje wymaganą podstawę programową.


zobacz więcej

Sprawdź nasze najżyrafniejsze nowości!

Zostaw swój e-mail, a otrzymasz informację o aktualnych atrakcjach i zajęciach w naszym Przedszkolu

zyrafki-pop-up-zdj

Zapis na listę zakończony powodzeniem.