PROMOCJA PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU
I WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI

 

Cele działań promocyjnych są spójne z celami placówki – zapewnienie wszechstronnego rozwoju wychowankom, a przy okazji zbudowanie i wzmocnienie pozytywnego wizerunku przedszkola. Działania promocyjne naszego przedszkola obejmują:

 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 • systematyczne prowadzenie strony internetowej przedszkola,
 • prowadzenie dni otwartych w przedszkolu,
 • organizowanie festynów rodzinnych,
 • organizowanie międzyprzedszkolnych konkursów i przeglądów osiągnięć dzieci,
 • podejmowanie wspólnych działań na rzecz dzieci - np. teatr rodziców,
 • prowadzenie akcji charytatywnych,
 • organizowanie wystaw i kiermaszy prac plastycznych wychowanków,
 • uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich, m.in.:
  • Sprzątanie Świata,
  • Cała Polska Czyta Dzieciom,
  • Selektywna Zbiórka Odpadów,
  • Zbieranie nakrętek,
  • Pocztówka dla Oliwki i innych
 • oznaczanie dzieci chusteczkami z logo przedszkola podczas spacerów poza terenem przedszkola,
 • rozdawanie ulotek o przedszkolu, zamieszczenie plakatów informacyjnych w lokalnych instytucjach, banery reklamowe, promocja bezpośrednia przedszkola.

Pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku kreuje również jego współpraca ze środowiskiem lokalnym. Współpraca ta ma również na celu urozmaicenie metod i form pracy, służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami i zainteresowaniami.
Celem współpracy z instytucjami jest:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • urozmaicenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
 • poszerzenie kontaktów, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.
 • poczucie satysfakcji z wykonanej pracy w postaci otrzymanych podziękowań, wyróżnień i nagród,

Chcemy szczególnie aktywnie współpracować z:

 • placówkami przedszkolnymi – udział przedszkolaków w konkursach i przeglądach, zapraszanie nauczycieli na zajęcia otwarte, organizowanie konkursów,
 • poradnią psychologiczno-pedagogiczną - wsparcie, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomoc logopedyczna, warsztaty dla rodziców i nauczycieli,
 • ze Szkołą Podstawową – współdziałanie w zakresie obniżenia lęku dziecka przed przekroczeniem progu szkolnego (poznanie przyszłej szkoły przez dzieci z grupy pięciolatków i sześciolatków, udział w zajęciach i lekcjach otwartych),
 • Ośrodkiem Kultury Art- Bem,
 • Biblioteką Publiczną dla dzieci – rozwijanie zainteresowań czytelniczych, udział dzieci w zajęciach bibliotecznych,
 • Wyższymi Uczelniami – stworzenie studentom możliwości odbywania praktyk pedagogicznych,
 • Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną– spotkania dzieci z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej połączone z pogadankami na temat zachowania bezpieczeństwa w rozmaitych sytuacjach,
 • Służbą Zdrowia – organizowanie spotkań z lekarzem pediatrą, stomatologiem, pielęgniarką,
 • organami nadrzędnymi – Biurem Edukacji, Urzędem Dzielnicy Bemowo oraz Kuratorium Oświaty,
 • Fundacją ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom,
 • Domem Dziecka „Koło”.

Sprawdź nasze najżyrafniejsze nowości!

Zostaw swój e-mail, a otrzymasz informację o aktualnych atrakcjach i zajęciach w naszym Przedszkolu

zyrafki-pop-up-zdj

Zapis na listę zakończony powodzeniem.