SYSTEM MOTYWACJI W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

W przedszkolu stosowany jest grupowy system motywacji, oparty o pozytywne wzmocnienia zachowań dzieci, poprzez docenianie, wyróżnianie czy nagradzanie. Wzmocnienia są zawsze sprawą indywidualną, tzn. że za to samo zachowanie różne osoby mogą być różnie wzmacniane. Rola wzmocnień w procesie wychowania oparta jest przede wszystkim na teorii Skinnera, który opracował zasady budowania systemu motywacji. Są one następujące:

 • nagrody należy dobrać do zainteresowań i upodobań dziecka,
 • łączyć nagrody społeczne z konkretnymi,
 • stosować wzmocnienia zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego,
 • przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego,
 • unikać nadmiaru wzmocnień,
 • dokładnie określić zachowania, które chce się wzmacniać (zmienić),
 • nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek, a nie tylko efekt,
 • zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień.

Przykładowe wzmocnienia stosowane w systemie motywacji:

 1. Nagrody społeczne:
  • pochwała bezpośrednia (indywidualna),
  • pochwała pośrednia (przed grupą),
  • pochwała przed rodzicem,
  • pochwała przed dyrektorem,
  • darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, np. zwiększając zakres jego samodzielności.
 2. Nagrody rzeczowe:
  • zabawa ulubioną zabawką,
  • nagroda - medal uznania, naklejka, rysunek itp.
 3. Ważne jest, aby dzieci wiedziały, że mogą otrzymać nagrodę za pozytywne zachowania. Wychowawcy powinni dopasowywać wymagania do wieku i dynamiki grupy. Zachowania podlegające wzmocnieniu, powinny być jasno określone. Można też w każdym miesiącu poddawać ocenianiu inne zachowania. np. w jednym miesiącu może to być odpowiednie zachowanie podczas zajęć (dzieci wykonują polecenia w ciszy, podnoszą rękę), w innym miesiącu może to dotyczyć np. zachowania przy stole. Nauczyciel powinien stymulować ocenami w taki sposób, aby każde dziecko czuło, że ma szansę być wyróżnionym. Dla jednego dziecka wielkim sukcesem będzie spokojne zjedzenie posiłku, podczas gdy inne odczuje satysfakcję z samodzielnego założenia butów, więc należy je docenić w innych aspektach.

Sprawdź nasze najżyrafniejsze nowości!

Zostaw swój e-mail, a otrzymasz informację o aktualnych atrakcjach i zajęciach w naszym Przedszkolu

zyrafki-pop-up-zdj

Zapis na listę zakończony powodzeniem.